Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Thư viện điện tử


Mã số Nhan đề chính Thông tin liên quan đến nhan đề Chi tiết về xuất bản, phát hành
REF 1 Tài liệu giáo dục sức khoẻ Dành cho nhân viên sức khoẻ cộng đồng H. ,1997
REF 2 Fighting against poverty and injustice Nertherland
REF 3 Tập bài giảng về phòng và xử trí bệnh ỉa chảy tại nhà Học viên là người tình nguyện thôn bản H. :Hội chữ thập đỏ, 1997
REF 2 Fighting against poverty and injustice Nertherland
REF 4 Dear minister Let's act together… for reproductive rights Nertherland
REF 5 Medical administration for front-line doctors London : C. A. Person, 1990
REF 6 Health workers' manual on counselling for maternal and child health Manila :WHO, 1995
REF 7 Caring for mothers and their babies a guide for Midwives Manila :WHO, 1998
REF 8 Behavioral surveillance surveys BSS Guidelines for repeated behavioral surveys in populations at risk of HIV DFID., 2000
REF 9 Managing maternal and health programmes a practical guide Manila :WHO, 1998
REF 10 Strengthening health management in districts and provinces Geneva:WHO, 1995
REF 11 Sổ tay quy trình điều dưỡng Tài liệu tham khảo nội bộ H., 1993
REF 12 Primary child care a manual for health workers Oxford :Oxford uiversity press, 1978
REF 13 Primary child care a guide for the community leader, manager, and teacher Oxford :Oxford uiversity press, 1978
REF 14 Thuốc thiết yếu Hướng dẫn sử dụng H.: Y học, 1992
REF 15 Một số kiến thức hỗ trợ công tác điều trị tại tuyến cơ sở H.: Y học, 1996
REF 16 Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền thảo luận nhóm về sức khoẻ sinh sản vị thành niên H., 2000
REF 17 Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại gia đình Tài liệu tập huấn cho cán bộ triển khai mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở cộng đồng H. :Y học, 1999
REF 18 Training of trainers for family planning in Vietnam DRAFT., 1995
REF 19 A participant's manual and workbook Using LQAS for baseline surveys and regular monitoring Joserph Valader, 2002
REF 20 Tài liệu tập huấn các dược sĩ về biện pháp tránh thai H. : Trung tâm nghiên cứu và phổ biến sức khoẻ sinh sản,1997
REF 21 Strengthening communication skills for women's health A training guide N.Y. :Family care international, 1995
REF 22 Getting the community into the act 72 participatory activities for field workers and trainers Barbados: WAND, 1993
REF 23 Breakthrough Bangkok :FAO, 1991
REF 24 It's about time! A book by and for young women about our relationships, rights, futures, bodies, mind, and souls San Francisco : Girl Source, 2000
REF 25 You, your life, your dreams A book for adolescents FCI., 19??
REF 26 Sức khoẻ sinh sản vị thành niên Sách dành cho tuyên truyền viên của hội KHHGĐ Việt Nam H. :VINAFPA, 2002
REF 27 Bảo vệ bà mẹ & kế hoạch hoá gia đình Tài liệu dùng đào tạo về BVBMTE/KHHGĐ cho cán bộ y tế cơ sở H.: Dự án dân số-sức khoẻ gia đình, 1998
REF 28 A Training manual for using LQAS to manage decentralized health programs A users handbook Plan international, 1995
REF 29 Training of traditional Birth attendants Issues and controversies North Carolina : FHI, 1997
REF 30 Tài liệu hướng dẫn hội thảo đào tạo giảng viên chương trình GDSK về sức khoẻ sinh sản tại huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An do UNIFPA H., 2000
REF 31 Tài liệu tập huấn phòng chống HIV/AIDS H., 2000
REF 32 Tài liệu tập huấn tư vấn sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản vị thành niên H., 2003
REF 33 Community based monitoring of primary health care activities H. :Primary heslth care unit, 1998
REF 34 Dirty water Harlow. Longman group UK limited, 1985
REF 35 Promoting quality maternal and newborn care A reference manual for program managers Care, 1998
REF 36 Where women have no Doctor A health guide for women California : The hesperian foundation, 1997
REF 37 Kỹ thuật chăm sóc người bệnh Tài liệu thí điểm giảng dạy Điều dưỡng trung học H., 1993
REF 38 Child rights programming How to apply rights-based approaches in programming London :Save the children, 1995
REF 39 Good food London : Longman, 1985
REF 40 Collaboration handbook Creating, sustaining, and enjoying the journey Califorrnia :Amherst H. Wilder foundation, 1994
REF 41 Nutrition handbook for community workers in the tropics Jamaica: Macmillan, 1986
REF 42 Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em tại các tuyến y tế H., 1998
REF 43 Truyền thông có hiệu quả về phòng chống sốt rét Cẩm nang cho các cán bộ phòng chống sốt rét cấp huyện và tỉnh H., 1995
REF 44 Hỏi đáp dinh dưỡng H. : Y học, 2000
REF 45 Making food health & safe for children Chain bridge : National marternal and child health clearinghouse, 19??
REF 46 Công tác giám sát trong hệ thống sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình Sách dành cho học viên H.,, 20??
REF 47 Flies The five bad spirits Lon don :Longman, 200?
REF 48 Accidents Lon don :Longman, 1985
REF 49 Down with fever Lon don :Longman, 1990
Tổng cộng:2946 tài liệu

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID