Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Thành lập

Bối cảnh

Bối cảnh

Các chỉ báo về y tế cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt nam đang có những bước tiến bộ nhanh chóng và đáng ca ngợi. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu hơn lại cho thấy có những khoảng cách ngày càng lớn về phân bố và thành tựu y tế giữa các vùng miền và các nhóm thu nhập. Hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở, vốn là xương sống của hệ thống y tế, đang phải gánh chịu những cắt giảm chi phí từ phía chính phủ. Chính sách y tế đang chuyển trọng tâm từ tuyến cơ sở sang một mạng lưới phức tạp của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm các bệnh viện nhà nước và các cơ sở y tế tư nhân.

Tổ chức thành viên

Tổ chức thành viên

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực. Tầm nhìn của ISDS là một Việt Nam không còn đói nghèo, có sự tham gia của người dân rộng rãi của người dân vào các quyết định, chiến lược và chương trình phát triển đất nước, và công bằng xã hội.

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID