Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Kiến thức cơ bản

Phân tích lũy tiến, chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế

Phương pháp đo lường bất bình đẳng và bất công bằng y tế, sức khỏe

Phương pháp đo lường bất bình đẳng và bất công bằng y tế, sức khỏe

Khung lý thuyết về bao phủ y tế toàn dân

Khung lý thuyết về bao phủ y tế toàn dân

SỰ CHUYỂN ĐÔI VAI TRÒ CỦA THẦY THUỐC TRONG XÃ HỘI: vai trò chữa bệnh và vai trò về nghề nghiệp

SỰ CHUYỂN ĐÔI VAI TRÒ CỦA THẦY THUỐC TRONG XÃ HỘI: vai trò chữa bệnh và vai trò về nghề nghiệp

ĐO LƯỜNG CÔNG BẰNG SỨC KHỎE

ĐO LƯỜNG CÔNG BẰNG SỨC KHỎE

Có thể áp dụng cả phương pháp định tính và định lượng để đánh giá công bằng sức khỏe. Phân tích chính sách (policy analysis) và phân tích bối cảnh văn hóa, xã hội (mapping social and cultural context) là 2 kỹ thuật thường được sử dụng trong đánh giá định tính công bằng sức khỏe.

Y ĐỨC, Y NGHIỆP VÀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE

Y ĐỨC, Y NGHIỆP VÀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE

Từ thời xa xưa, nghề y được coi là một nghề đặc biệt. Bất kỳ một sinh viên y khoa nào cũng đều phải tuyên thệ trước khi ra trường, cũng là thời điểm bắt đầu con đường thực hành nghề nghiệp của mình.

HỆ THỐNG Y TẾ VÀ TÀI CHÍNH Y TẾ Ở VIỆT NAM

HỆ THỐNG Y TẾ VÀ TÀI CHÍNH Y TẾ Ở VIỆT NAM

Hệ thống y tế hiện nay của Việt Nam là sự kết hợp công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế

TÀI CHÍNH Y TẾ: KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG

TÀI CHÍNH Y TẾ: KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG

Làm sao có được một hệ thống tài chính y tế công bằng là mục tiêu chính của các hệ thống y tế.

TẠI SAO BÀN LUẬN VỀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE?

TẠI SAO BÀN LUẬN VỀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE?

Công bằng xã hội là mối quan tâm của mọi quốc gia trong mọi thời đại và trong đó công bằng sức khỏe là một phạm trù của công bằng xã hội. Hiện nay, công bằng sức khỏe cũng là mối quan tâm toàn cầu bởi vì đang thiếu sự công bằng sức khỏe ở cấp độ quốc gia và toàn cầu (WHO 2008. Closing the gap in a generation). Tại một số quốc gia, toàn bộ những người thuộc nhóm 20% giàu nhất được tiếp cận dịch vụ y tế trong khi đó có đến một nửa số trẻ em thuộc nhóm 20% nghèo nhất không được tiếp cận dịch vụ y tế.

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁCH TIẾP CẬN CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH SỨC KHỎE

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ CÔNG BẰNG SỨC KHỎE: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁCH TIẾP CẬN CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH SỨC KHỎE

Nhằm đánh giá tác động của tự do kinh tế đối với người nghèo, một báo cáo năm 2007 cho thấy “những khác biệt rõ rệt của sức khỏe trẻ em theo thành phần dân tộc, tình trạng nghèo khổ của hộ gia đình, mức sống, trình độ học vấn của cha mẹ (đặc biệt là của mẹ), sự tham gia lao động của trẻ em và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng” (3). Báo cáo năm 2004 của UNICEF về công bằng sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho thấy “mức độ bất công bằng trong các yếu tố cơ bản, các yếu tố chính của bất bình đẳng có thể quan sát thấy trong sức khỏe bà mẹ và trẻ em là mức sống, và các yếu tố có thể hay không thể quan sát được liên quan đến nơi cư trú” (4). Những phát hiện về các yếu tố mang tính hệ thống kể trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu bất công bằng về sức khỏe thông qua phân tích các nguyên nhân hệ thống đó ở Việt Nam.

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID