Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Hệ thống Y tế Việt Nam: Hướng tới mục tiêu và Công bằng Thứ Hai, 24/02/2014

Báo cáo giám sát Sức khỏe Việt Nam lần 2 (VHWR2) (Hệ thống Y tế Việt nam: Hướng tới mục tiêu và công bằng) nhằm cập nhật đánh giá mới nhất về mô hình và mức độ công bằng sức khỏe ở Việt Nam. Hy vọng báo cáo này sẽ phù hợp với các bên liên quan khác nhau trong hệ thống y tế Việt Nam và có thể được tham khảo trong quá trình lập kế hoạch dựa trên bằng chứng và xây dựng chính sách y tế.

 

 
VHWR2 sử dụng các định nghĩa, khái niệm bình đẳng và công bằng về sức khỏe đã được phát triển trong giai đoạn 1 của dự án. Những khái niệm đó được định nghĩa dựa trên khung lý thuyết về những yếu tố xã hội quyết định sức khỏe và về bất bình đẳng sức khỏe y tế, sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới. Bản báo cáo cũng đề cập đến khái niệm "Bao phủ y tế toàn dân", một khái niệm hiện đang được coi là “hấp dẫn” nhất trong lĩnh vực y tế công cộng hiện nay. 
 
Báo cáo này được thực hiện bởi nhóm Hành động Công bằng Sức khỏe (PAHE) trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu vận đồng về bình đẳng trong y tế ở Việt Nam" do quỹ The Rockefeller của chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.  PAHE được thành lập năm 2009 với nhiệm vụ xây dựng và vận động ủng hộ cho những đóng góp mang tính xây dựng và thay thế của xã hội dân sự về các vấn đề quan trọng liên quan đến công bằng sức khỏe mà hệ thống y tế Việt Nam đang gặp phải trong bối cảnh đất nước thay đổi nhanh chóng.
 
Download tài liệu tại đây
 
 
 
 
 

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID