Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Hai Bộ cùng quản giá thuốc Thứ Bẩy, 29/03/2014

(PetroTimes) - Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và trực tiếp là vấn đề giá thuốc đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến là Bộ Y tế và Bộ Tài chính cùng quản lý.

 Chính phủ yêu cầu cần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật Dược với Luật Giá, theo hướng Bộ Tài chính quản lý nhà nước tổng hợp về giá, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc xác định giá; còn Bộ Y tế quản lý nhà nước chuyên ngành về giá thuốc, quy định cụ thể về giá thuốc.

Giá thuốc của Việt Nam được cho là cao hơn nhiều so với thế giới

Trong Luật Dược sửa đổi cần quy định nguyên tắc về thành lập và người đứng đầu hội đồng hoặc ủy ban liên ngành về quản lý giá thuốc, giao Thủ tướng quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng hoặc ủy ban này.

Tại phiên họp Chính phủ về dự thảo Luật Dược sửa đổi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải kéo giá thuốc ở bệnh viện xuống… Đặc biệt, Bộ Y tế phải quản lý giá thuốc, còn Bộ Tài chính là phía thẩm định kiểm tra.

Qua đó, Thủ tướng cho rằng còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến dự án Luật Dược sửa đổi, cần phải tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Y tế phối hợp soạn thảo lại để kịp trình Quốc Hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu: “Phải làm sao để kéo giá thuốc ở bệnh viện xuống”.

P.V

Nguồn: Chính phủ yêu cầu cần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật Dược với Luật Giá, theo hướng Bộ Tài chính quản lý nhà nước tổng hợp về giá, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc xác định giá; còn Bộ Y tế quản lý nhà nước chuyên ngành về giá thuốc, quy định cụ thể về giá thuốc.

Giá thuốc của Việt Nam được cho là cao hơn nhiều so với thế giới

Trong Luật Dược sửa đổi cần quy định nguyên tắc về thành lập và người đứng đầu hội đồng hoặc ủy ban liên ngành về quản lý giá thuốc, giao Thủ tướng quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng hoặc ủy ban này.

Tại phiên họp Chính phủ về dự thảo Luật Dược sửa đổi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải kéo giá thuốc ở bệnh viện xuống… Đặc biệt, Bộ Y tế phải quản lý giá thuốc, còn Bộ Tài chính là phía thẩm định kiểm tra.

Qua đó, Thủ tướng cho rằng còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến dự án Luật Dược sửa đổi, cần phải tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Y tế phối hợp soạn thảo lại để kịp trình Quốc Hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu: “Phải làm sao để kéo giá thuốc ở bệnh viện xuống”.

P.V

Nguồn: http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/hai-bo-cung-quan-gia-thuoc.html


Các tin khác

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID