Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

Giới thiệu và nội quy

Giới thiệu thư viện CCIHP

 
Hệ thống thư viện tại CIHP gồm gần 3,000 tài liệu gồm báo cáo nghiên cứu, sách, tạp chí, tài liệu phương tiện đa truyền thông. Đa số các tài liệu ở dạng tài liệu viết, một số đã đang ở dạng văn bản điện tử (electronic format) về các chủ đề:
 • Giới và phụ nữ
 • Tình dục, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quyền về tình dục, xu hướng tình dục
 • Phương pháp nghiên cứu: định tính,định lượng, PRA
 • Phương pháp quản lý dự án: lập kế hoạch, quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá dự án
 • Luận thuyết xã hội học, nhân chủng học, tâm lý.
 • Phương pháp giảng dạy, đào tạo: các tài liệu lý thuyết và bài giảng
 • Tổng loại tra cứu: niên giám, văn bản pháp luật, từ điển.

Mục tiêu hoạt động:

·    Phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo tài liệu trong các lĩnh vực y tế công cộng, quản lý y tế, xã hội học và nhân học của các nghiên cứu viên và cán bộ chương trình trong cơ quan CCIHP, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam
·    Cập nhật các xuất bản phẩm, tài liệu đào tạo, sách tham khảo và nghiên cứu được xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài trong các lĩnh vực y tế công cộng, quản lý y tế, xã hội học và nhân học
·    Cập nhật và trao đổi các báo cáo nghiên cứu khoa học, tài liệu hội thảo, giáo trình đào tạo ... do CCIHP và các tổ chức khác xuất bản

Liên hệ:

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP)
Điện thoại: (84-4) 35770261 // Fax: (84-4) 35770260
Người liên hệ: Nguyễn Vũ Thuý Hà

 

Quy định đọc và mượn sách

 

· Thư viện CCIHP mở cửa cho tất cả mọi người đến đọc sách tại thư viện. Bạn đọc cần mang chứng minh thư nhân dân khi đến đọc sách.

· Chỉ nhân viên làm việc toàn thời gian tại CCIHP mới có thể mượn sách về nhà.

· Bạn đọc có thể yêu cầu cán bộ thư viện CCIHP phô tô một phần tài liệu cho mục đích nghiên cứu và học tập. Giá tiền phô tô tài liệu là 500 đồng/trang.

Đối tác

 • rockefeller foundation
 • CHSR
 • VHATTC
 • Logo-CCIHP
 • Logo-ISDS
 • CORDAID