Cong bang suc khoe o Viet Nam He thong y te Viet Nam - huong toi muc tieu va cong bang
Các đơn vị tổ chức quan tâm có thể ủng hộ tiền cho nhóm hoạt động.

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™!

 

Hotline: 
Email: 

Nhóm hành động vì công bằng sức khỏe

DỰ THẢO LUẬT ‘BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI’: CẦN TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP Thứ Sáu, 28/03/2014

DỰ THẢO LUẬT ‘BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI’: CẦN TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP Dự thảo ‘Luật Bảo hiêm Y tế Sửa đổi’ đang được chuẩn bị trình quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2014. Những điều khoản ‘luật bảo hiểm y tế’ hiện hành đang gây bức xúc khi tổ chức thực hiện trong thời gian qua đã được ‘mỗ xẻ’ bỡi các nhà tư vấn phản biện xây dựng chính sách(1).

 TS.BS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD), chuyên gia tư vấn, phản biện chính sách y tế cho rằng:

Dự thảo ‘Luật Bảo hiểm Y tế’, nếu chỉ ‘đóng khung’ nội dung bảo hiểm ‘khám chữa bệnh’, thì nên gọi là ‘Luật Bảo hiểm Khám - Chữa bệnh’. Đã là ‘Luật Bảo hiểm Y tế’ thì cần có các nội dung dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, phục hồi chức năng. Điều này phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật, ‘bảo hiểm y tế được áp dụng đối với mọi đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe’ (khoản 1, điều 2).
Luật cũng cần cam kết ‘thực hiện hình thức hợp đồng bảo hiểm y tế’ giữa cơ quan chủ thể cung cấp dịch vụ và người tham gia bảo hiểm (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người sử dụng lao động, tổ chức bảo trợ xã hội). Hình thức này vừa làm rõ được mức đóng phí bảo hiểm; quyền lợi được hưởng khi sử dụng bảo hiểm và cơ chế trách nhiệm hai bên phải tuân thủ; tránh được tình trạng cấp trùng thẻ (2).
Về ‘bảo hiểm bắt buộc’, nên có gói bảo hiểm y tế cơ bản đạt tiêu chuẩn chất lượng; tính đúng, tính đủ để làm cơ sở tính mức thu phí bảo hiểm; vận hành hệ thống bảo hiểm việc khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc cho mọi người dân; và là cở sở ràng buộc pháp lý đối với chủ thể sử dụng người lao động.
Về phương thức tổ chức và vận hành, một hệ thống bảo hiểm y tế cần tối thiểu 4 chủ thể: cung cấp dịch vụ y tế; sử dụng dịch vụ y tế; cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế và giám sát chất lượng - đánh giá độc lập (toàn bộ hệ thống và từng loại dịch vụ). Các chủ thể này phải phân tách rõ ràng trong chức năng và trách nhiệm. Việc xác định các chủ thể, đặc biệt giám sát đánh giá độc lập, hiện chưa được thể hiện trong dự thảo luật.
Tuy nhiên, với dự thảo luật sửa đổi, nhà nước vẫn thực hiện đồng thời cả 4 vai trò: thiết lập hành lang pháp lý; quản lý hệ thống cung cấp dịch vụ; tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ và giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, người dân không có sự lựa chọn mà bị bắt buộc đóng phí thông qua hệ thống chính quyền cơ sở;
Mô hình này dẫn đến độc quyền chăm sóc y tế, bảo hiểm y tế. Chính là nguyên nhân của sự lãng phí, chất lượng khám chữa bệnh thấp. Gây bất bình đẳng giữa hệ thống y tế công và các mô hình xã hội hoá y tế.
Để khắc phục tình trạng này, TS Trần Tuấn đề xuất: cần thiết kế lại mô hình tổ chức hệ thống bảo hiểm y tế. Tách chức năng cung cấp dịch vụ y tế khỏi hệ thống quản lý nhà nước. Tạo lại hành lang pháp lý cho công tác khám chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm. Tạo môi trường cạnh tranh bằng đưa vào giám sát đánh giá chất lượng BHYT độc lập. Nếu thực hiện BHYT bắt buộc, chỉ khu trú ở gói bảo hiểm y tế cơ bản. Xác định gói bảo hiểm y tế cơ bản trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ để tránh nguy cơ ‘phình bao cấp’ ngày một to như đã xẩy ra trong thời gian qua.
Theo đó, cần sửa đổi điều 41 (trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế) và điều 43 (trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế): ‘hợp tác thực hiện đánh giá chất lượng độc lập để điều chỉnh chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân’.
Đồng thời bổ sung ‘điều 46: ‘Tổ chức thẩm định đánh giá độc lập với hệ thống y tế, bảo hiểm y tế. Các hội nghề nghiệp và Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện đánh giá độc lập hàng năm về chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế’.
                                                                                    Thao Lan(*)-Song Hào (**)
(1) thuộc Liên hiệp các hội khoa học – kỷ thuật Việt Nam (VUSTA).

(*) Cán bộ truyền thông EBHPD, Nguyên phóng viên báo(**) Cán bộ MEL (Giám sát – Đánh giá – Học hỏi) EBHPD

Nguồn: http://ytevidan-ebhpd.blogspot.nl/2014/03/du-thao-luat-bao-hiem-y-te-sua-oi-can.html

Các tin khác

Đối tác

  • rockefeller foundation
  • CHSR
  • VHATTC
  • Logo-CCIHP
  • Logo-ISDS
  • CORDAID